Eszközök
 ures
Hír Cikk Tanács olvasás
Nyomtatási nézet Küldés e-mailben

Csökken? építési morál

- 2008.06.02


Előszó

Az els?számú indok a keresletcsökkenés…

1. oldal

A beruházó cégek a csökken? keresletet a lakások alapterületének növelésével, illetve az újabb igények kielégítésével próbálják ellensúlyozni. Ennek következtében ma egy adott méret? projectben kevesebb számú lakás kerül kialakításra, mindazonáltal azok nívója érzékelhet?en pozitív irányban távolodik a néhány évvel ezel?tti szintt?l.

2008 els? három hónapjában 18 új f?városi beruházás készült el, melyeknek köszönhet?en 1408 új lakás jelent meg a piacon. A tavaly felismert visszaesés várhatóan az idei évre is kihatással lesz, így a mind a kiadott építési engedélyek, mind az értékesített lakások száma csökkeni fog éves viszonylatban.

2007-ben, a 2006-os referenciaszinthez képest 3,9 százalékos visszaesés volt tapasztalható a kiadott építési engedélyek számában és 11,8 százalékos zsugorodás az értékesített ingatlanok mennyiségében. Idén az els? negyedévben 32,1 százalékkal kevesebb kiadott építési engedély és 43,2 százalékkal kevesebb eladott ingatlant (szám szerint 1561 darab) regisztráltak a 2007-es els? negyedévi adatokhoz képest.

A kedvez?tlen makrogazdasági pálya, a csökken? reálbérek, a hirtelen megemelkedett olajár és a telített piac is egyaránt hozzájárult a kereslet csökkenéséhez. Nem elhanyagolható tényez? az sem, hogy a magyar lakosság száma évr?l évre tízezres nagyságrendben csökken. További érdekes adat, hogy a befejezett beruházások száma 2007 els? negyedévér?l 2008 els? negyedévére 7 százalékponttal növekedett, bár ezen építkezések szervezése még jóval korábban elkezd?dött, így érthet? a „túltermelés”.

Utolsó statisztikai adatunk - az igények min?ségi növekedését jól mutató irányszám - az átlagos alapterület a 2007 els? negyedévi 61,6 négyzetméterr?l 2008 els? negyedévére 69,2 négyzetméterre n?tt. Mivel az idén kiadott építési engedélyek száma most is jóval a várható kereslet felett tanyázik, ezért a közeljöv?ben folytatódik a trend, miszerint egyre több szellemlakás épül, s ezek nagyobb része a f?városban fog gondokat okozni.


[ 1 oldal ]