Eszközök
 ures
Hír Cikk Tanács olvasás
Nyomtatási nézet Küldés e-mailben

A teljes hiteldíj mutató (THM)

- 2008.02.26


Előszó

A THM bár több lényeges elemet tartalmaz, de mégse bízzunk meg vakon benne...

1. oldal

A pénzintézetek által kínált hitelek költségeit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete el?írásai szerint úgynevezett teljes hiteldíj mutatóval kell kísérni. Ez azt jelenti, hogy semmilyen bank és egyéb pénzintézet nem hozhat létre úgy új konstrukciót és nem reklámozhatja azt anélkül, hogy a THM-t ne t?ntetné fel mellette. 

Mivel a THM tartalmazza a:

 • hitelbírálati díjat
 • folyósítási jutalékot
 • szerz?déskötési díjat
 • értékbecslés díját
 • helyszíni szemle költségét
 • ingatlan felülvizsgálati díjat

, ezért sokan hajlamosak azt hinni, hogy a THM minden szempontból els?dleges irányadó érték, pedig koránt sem az.

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételér?l szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása 2007 augusztusában látott napvilágot, melynek 5. §-a kimondja:

„A teljes hiteldíj mutató az a bels? kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetend? t?ke és hiteldíj egyenl? az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításánál az ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett, áruforgalmi adót is tartalmazó költségek közül az ügyfél által felajánlott fedezet egyszeri értékbecslésének díját és lakásépítéseknél kétszeri helyszíni szemle díját kell figyelembe venni.”

 

A jogszabály-módosítás azt is kimondja, hogy amennyiben a hitelnyújtó a kezdeti id?szakban kedvezményes feltételeket nyújt, úgy mind a kedvezményes, mind a kedvezmény nélküli id?szakra vonatkozó mutatókat fel kell t?ntetnie. A módosítás egyértelm?vé teszi, hogy a hitelkártyákra vonatkozó THM meghatározásakor hogyan kell figyelembe venni az éves kártyadíjat, a kártyához kapcsolódó egyéb költségeket és a számlavezetési díjat.

Amit a THM nem tartalmaz:

 • vagyonbiztosítás
 • késedelmi kamat
 • szerz?désmódosítás díja
 • átutalási díj
 • földhivatali illeték
 • és végül, de nem utolsó sorban árfolyam és kamatkockázat!

Az új THM rendelet szerint minden reklámban felhívják figyelmünket az árfolyam és kamatkockázatra. Mivel a magyar háztartási szektor devizában, azaz idegen pénznemben van eladósodva, ezért fokozottan kitettek a forint árfolyamának mozgására. Azaz, hiába stabil a svájci frank, ha közben a forint hullámvasutazik. Amennyiben a forint 1%-t romlik, akkor a t?ketartozásunk forintban kifejezett értéke is 1%-kal több lesz, és szintúgy a törleszt?részlet. Néhány pénzintézet kínál olyan csomagot, ahol bár devizában veszi fel az ügyfél a hitelt, a havi törleszt?-részletet forintban rögzítik, így a forint kilengései kevésbé zavarják a törleszt?ket. Ez magában hordozza azt is, hogy gyenge forintnál megnyúlik a törlesztési id?szak, de természetesen rövidülés is tapasztalható, amennyiben tartós forinter?södés mellett törlesztünk.
 

A kamatkockázat arra utal, hogy a hitelnyújtónak minden kamatperiódusban lehet?sége van a kockázati kamat újraértékelésére. Például forint alapú hitelnél érdemes rövid kamatperiódust választani, hiszen hosszú távon Magyarországon alacsony kamatokra lehet számítani. Ha hosszabb kamatperiódust választunk, akkor fennáll a veszélye annak, hogy miközben mi évek óta ugyanazon kamatszinten törlesztünk, közben a hitelpiac lényegesen kedvez?bb szintre süllyedt. Éppen utóbbi lehet?sége miatt a devizapiacon szinte csak változó kamatperiódusú konstrukciókkal találkozunk, melyek 6 hónapos periódusokkal rendelkeznek.


[ 1 oldal ]