Eszközök
 ures
Hír Cikk Tanács olvasás
Nyomtatási nézet Küldés e-mailben

Mindent a lakás-takarékpénztárakról

- 2008.02.26


2. oldal

Az áthidaló kölcsön

 A szerz?d? a szerz?déses összeghez a futamid? lejárta el?tt is hozzájuthat áthidaló kölcsönként, melyet a lakástakarék-pénztár nyújt számára.
 

Áthidaló kölcsön feltételei:

 • 2 év megtakarítási id?
 • A megtakarítás eléri a szerz?déses összeg 25%-t.
 • Meghatározott értékszám, mely objektív mér?szám az ügyfél rendszerességét mutatja.
 • Lakáscélú felhasználás, kamata változó, forint alapú.
Lakáskölcsön

    A futamid? lejártakor a szerz?d? ügyfél dönthet, hogy a szerz?déses összeg megtakarítási része mellé a lakáskölcsönt is igénybe veszi, mely minden esetben kizárólag lakáscélra használható fel. Összege a szerz?déses összeg és a megtakarítási összeg különbsége. A t?ke és a kamattörlesztés havonta egy összegben történik. A törlesztés havonta, a szerz?déses összeg a módozatnak megfelel?en kell törleszteni. A kölcsön kamata 2006-ig évi fix 6% és forint alapú, 2006 július 1-t?l szerz?d?knek fix 3,9% forint alapú.

    A lakástakarék-pénztár a lakáskölcsön folyósításához szükséges hitelképesség vizsgálatánál az általános szerz?dési feltételek szerint jár el. A lakástakarék-pénztár a lakáskölcsönt lakásépítés finanszírozása esetén folyósíthatja az építés el?rehaladtának megfelel?en részletekben is. A lakástakarék-pénztár az ügyfél nyilatkozata alapján teljesítheti a kifizetést harmadik személynek is, akit?l az el?takarékoskodó vásárolt lakást vagy épít?anyagot.

A lakáskölcsön alapfeltételei:

 • A kiutalás elfogadása
 • Lakáscélú felhasználás
 • Hitelképesség
 • Fedezet nyújtása (Az 1996. évi CXIII. tv 17. § -a szerint els?sorban ingatlanra bejegyzett jelzáloggal történik a fedezetnyújtás.)

 

A lakástakarék-szerz?dés rugalmassága, mobilitása

Lakástakarék-pénztárral kötött szerz?désben az ügyfél választhat:

 • A havi megtakarítás összegér?l, mely 2000 és 20000 forint között lehet. (ezer forintos léptékkel).
 • Különböz? futamidej? módozatok közül [gyors (52), normál (59), hosszú (98 hónap)].
 • Áthidaló kölcsönként el?rehozható a teljes szerz?déses összeg felvétele, err?l a szerz?d? a futamid? alatt dönthet.
 • A futamid? végén dönthet, hogy felveszi-e a lakáskölcsönt.
 • Kombihitelek formájában beépítheti a lakástakarék-szerz?dést a lakástakarék-pénztár partnerbankjától felvett lakáscélú hitelbe.

 Módosítási lehet?ségek

 • A szerz?d? ügyfél a lakástakarék havi megtakarított összegét csökkentheti, emelheti
 • Futamid?t megváltoztathatja
 • A kedvezményezett személyét megváltoztathatja
 • Átruházhatja a szerz?dést
 • Szüneteltetheti a megtakarítást 1 alkalommal 1 éves id?tartamra. (A szüneteltetés ideje nem számít bele a megtakarítási id?be, azaz a futamid?be.)

A 6. § rögzíti, hogy az általános szerz?dési feltételekben tájékoztatni kell az el?takarékoskodót, hogy az OBA biztosítása kizárólag a lakásel?takarékoskodó által teljesített betétbefizetésekre és azok szerz?désben foglalt kamataira terjed ki.

A 7. § szerint: A lakástakarék-pénztár felszámíthat számlanyitási díjat, szerz?désmódosítási díjat, szüneteltetési díjat, kezelési költséget, valamint az ügyfél által igényelt egyéb szolgáltatásai után is számíthat fel díjat, melyet díjtáblázatban közzé kell tenni.

A 8. § 3. bekezdése szerint szerz?désmódosításkor a megemelt szerz?déses összeg utáni számlanyitási díjat egy összegben kell megfizetni.

A 9. § szerint a lakásel?takarékoskodó bármikor jogosult a meghatározott törleszt? részleten kívül magasabb, rendkívüli törlesztés teljesítésére külön költség nélkül. 

A szerz?dés és a lakástakarék-kölcsön felmondása

 11 § A felmondási id? legfeljebb három hónap. A lakástakarék-pénztár ezen id? végéig köteles a betét és annak kamatainak összegét kifizetni. A lakástakarék-pénztár a szerz?dést felmondja, ha a lakásel?takarékoskodó a szerz?dés megkötését követ? 6 hónapon belül nem kezdte meg a befizetést.
 
12. § A lakástakarék-pénztár a lakáskölcsönt azonnal felmondja, ha az adós adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, illetve a lakáskölcsönt nem lakás célra használja fel. 

Az állam el?nyei

 • A lakástakarék-pénztárak a bevétel nagy részét államkötvénybe fektetik
 • A lakásállomány a nemzeti vagyon része
 • Megtakarításra ösztönöz, ami pedig infláció csökkent? hatású
 • Az épít?ipar élénkítése ez által új munkahelyek teremtése
 • Adóbevételek n?nek az áfával

A lakás-takarékpénztár által nyújtott betétgy?jtési lehet?ség minden magyar állampolgár számára kiváló lehet?séget ad megtakarításának biztos gyarapítására. Minden családban id?vel szükségessé válik a lakásfelújítás, esetleg az utódok feln?tté válásával lakáscsere is, mely anyagi terhet nagy mértékben ki lehet váltani egy id?ben megkötött takarékszerz?déssel.

Az államilag támogatott lakástakarék-pénztárak nagy el?nye, hogy kortól független bárki lehet kedvezményezett, illetve, hogy állami preferáltsága miatt nem sújtja az újonnan bevezetett kamatadó. A jelent?s mérték? államkötvénybe való invesztáció miatt nem kell negatív módosítástól tartani, ezért jelenleg ez a legbiztonságosabb befektetési forma.

[ 1 oldal ] [ 2 oldal ]