Nyomtat

Lakóingatlan értékesítéséb?l származó jövedelem adózása

- 2008.02.09


Előszó

2008. január 1-t?l megváltozott a lakóingatlan értékesítésb?l származó jövedelem kulcsozása, ugyanakkor a nem lakáscélú ingatlanok értékesítése esetén változatlanok a feltételek.

1. oldal

Örvendetes lépés a mindennapos megszorítások között gazdaságélénkít? adókedvezményr?l beszámolni. 1995 óta a lakáseladásból származó jövedelem, tehát az eredeti vételár és az eladási ár közti különbséget 25%-os adó súlytja, melyet az SZJA-val együtt kell bevallani. Mivel jövedelemr?l van szó, ezért több olyan elszámolható elemet találunk az ellenoldalon mely csökkenti az adó alapját (lásd ezen cikkben). 2007-ig a megszerzés évét?l számított 5 év elteltével sávosan, majd a 15. év után egyáltalán nem kellett az ingatlan értékesítésb?l származó jövedelem után adót fizetni.

 

Idén januártól a lakás vagy lakóház esetében megváltozott a kulcsolás, így már a vásárlástól számított 5. évben nem kell adót fizetni az értékesítés után. A nem lakás célú ingatlanok esetén a régi 15 éves sávozás marad érvényben. Fontos megjegyezni, hogy lakótelekként és lakóingatlanként csak az az ingatlan számolható el, melyen az építkezés befejez?dött és használatba vételi engedélyt kapott. Eltelt évnek tekinthet? minden egyes a vásárlás napjától eltelt január elseje.

Eltelt évek

Adó 2007-ig

Adó 2008-tól ( lakóingatlan)

1  100%  90%
2  100%  60%
3  100%  30%
4  100%  0%
5  100%  0%
6  90%  0%
7  80%  0%
8  70%  0%
9  60%  0%
10  50%  0%
11  40%  0%
12  30%  0%
13  20%  0%
14  10%  0%
15  0%  0%

Egy gyors példa: Egy nem lakóingatlan vételára 1999-ben 1 800 000 Ft, az eladási ár 9 600 000 Ft 2008-ban. Mivel az eltelt január elsejék száma 9 darab, ezért az adóalap 60%-ra kell a 25%-os adót kiszámítani. Ebben az esetben az adó ( 9,6M - 1,8M ) x 0,6 x 0,25 = 1,17M , ez így még mindig tetemes összeg, de az adóalapot többféle módon redukálhatjuk.

A 2003-as adóévt?l hatályba lép? módosítással b?vül a lakást szerz? hozzátartozók köre. A közeli hozzátartozó fogalmát mivel a törvény nem definiálja a Polgári Törvénykönyv szerint kell értelmezni. A módosított rendelkezések alapján lakást szerz? hozzátartozó a házastárs, a volt házastárs, valamint a közeli hozzátartozó. Ebbe a körbe az egyenes ági rokon (a szül?, a gyermek, az örökbefogadó, a nevel?szül?, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a nagyszül?, az unoka) és a testvér tartozik.

Az ingatlanértékesítésb?l származó jövedelmek között van meghatározva a lakóingatlanok fogalma, így lakáscélú felhasználásnak min?sül:

A lakáscélú felhasználásra nyitva álló id?tartam az értékesítést megel?z? 12 és az azt követ? 60 hónap.

Amennyiben az értékesítést megel?z? 12 hónapban nem történt ingatlan vásárlás, úgy a legközelebbi adózási id?szakban az aktuális rendelkezések által el?írt mérték? adót köteles megfizetni. Az értékesítést követ? 60 hónapban történ? ingatlanszerzés esetén az adózó kérheti az el?z?leg befizetett adó visszaigénylését.

Az ajándékba kapott vagy örökölt ingatlanoknál a nem ismert vételár miatt a hajdani illetékfizetés alapjául vett forgalmi értéket kell szerzési értéknek tekinteni.

Elszámolható költségek: