Eszközök
 ures
ÁSZF

Általános Szerz?dési Feltetélek (ÁSZF)

Ügyvezet?: Sulyok Zoltán

Üzemeltet?: Ingatlanjegyzék Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 12. fsz 5.

Adószám: 14747531-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-917922

Vezetve a F?városi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál.

1. Bevezet?

Az ingatlanjegyzek.hu internetes portál magánszemélyek és ingatlanközvetít?k számára nyújt megjelenési felületet. Az a tag, aki oldalunkra regisztrál egyúttal elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát elolvasta és annak tartalmát elfogadja. Aki az ÁSZF szerinti bármely pontot megsérti azt a lap üzemeltet?je felszólítja vagy súlyosabb esetben törli az adatbázisból. Az ingatlanjegyzek.hu-n megjelen? információk tájékoztató jelleg?ek, azok tartalmáért az üzemeltet? felel?sséget nem vállal. Minden az oldalon szerepl? hirdetés tartalmáért a hirdetést feltölt? személy felel, de felel?sségre nem vonható, mivel az adatok tájékoztató jelleg?ek. Az ÁSZF bárminem? megváltozása esetén az üzemeltet? vállalja, hogy id?ben tájékoztatja az érintett feleket.

2. Szerz?i jog

Az oldalon található publikált írások és egyéb, az oldal üzemeltet?jének megbízásából kikerült tartalmak, az oldal megjelenése és designelemei, az oldal adatbázisa, az oldalon szerepl? hirdetések tartalma, az azokhoz feltöltött képek szerz?i jogvédelem alatt állnak. Az oldalon megtalálható publikált tartalmak másolása, azokból való idézés csak az üzemeltet? el?zetes írásos engedélyével lehetséges. Az üzemeltet? vállalja, hogy a felhasználók elektronikus postázási címeinek adatbázisát harmadik fél számára nem teszi elérhet?vé. Az oldalunkra mutató hivatkozást bárki elhelyezhet a weben, de jogsért? környezet esetén vállalnia kell annak büntet?jogi következményeit (pl.: rágalmazás).

3.  Legális használat

Ugyanazon ingatlan duplikált feltöltése magánszemélyek esetén felszólítást von maga után, ismételt esetben a felhasználó kizárható a szolgáltatás alól és az adatbázisból töröljük. Ugyanazon ingatlan duplikált feltöltése ingatlanközvetít?k esetén felszólítást von maga után, ismételt esetben az ingatlanközvetít? vállalja, hogy az oldal üzemeltet?je által biztosított kedvezményeket nem kapja meg, illetve a már biztosított kedvezmények visszavonásra kerülnek. Az ingatlanközvetít? utólagosan semmiféle kárpótlásra nem kötelezhet?, de az oldal adatbázisából korlátlan id?re kizárható. Amennyiben egy iroda több referenssel rendelkezik, úgy minden referens kizárólag az általa referált ingatlanokat töltheti fel. Tilos az oldalt szándékosan terhelni, illetve bármilyen az oldal elérését, m?ködését akadályozó cselekvést folytatni.

4. Regisztráció

Ha egy ingatlanközvetít? regisztrálni kíván oldalunkra, akkor a hagyományos regisztrációt követ?en az Adatlapján megtalálható „Ingatlanközvetít? vagyok” nyomtatványt kell elektronikus formában kitöltenie. Az üzemeltet? fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelel?en kitöltött jelentkezés esetén visszautasítsa azt. Az üzemeltet? fenntartja magának a jogot, hogy telefonos meger?sítést intézzen a regisztráló referens felé, amennyiben ez többszöri próbálkozás esetén is meghiúsul, úgy a kérelem elutasításra kerül és a regisztrált referens ezután a magánszemélyekre vonatkozó feltételek szerint hirdethet.

5. Felhasználási körülmények

Az oldal üzemeltet?je nem vállal felel?sséget az oldal m?ködtetése alatt bekövetkezett esetleges adatvesztések után, de törekszik ezen esetek el?fordulását megakadályozni. Nem szavatolhatjuk, hogy az oldal megtekintéséhez használt böngész? hibátlanul és adatvesztés nélkül funkcionáljon, de törekszünk oldalunk m?ködtethet?ségének kiterjesztésére. Az üzemeltet? a weblapot az alábbi böngész?kkel tesztelte: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6 és 7, Opera, Safari. Ajánlott az oldal megtekintése el?tt a böngész?höz elérhet? frissítéseket feltelepíteni.

6. Levéltitok

Az oldalunkon keresztül küldött elektronikus leveleket harmadik fél számára semmilyen esetben sem adjuk ki, azokat adatbázisunkban nem tároljuk, arról másolatot nem készítünk. Az oldalon keresztül a hirdet? felé küldött elektronikus leveleket egy példányban kizárólag a hirdetés tulajdonosának címére küldi el a rendszer.

7. Egyéb szolgáltatások

A nem ingyenes szolgáltatásokról a Médiaajánlatban kaphat felvilágosítást, ezen szolgáltatások fizetési feltételeit e-mailben juttatjuk el az érdekl?d?knek. Az ingatlanközvetít?k számára 2010. augusztusig biztosítjuk az ingyenes használatot. Ezt követ?en kizárólag el?fizetéses rendszerben áll módunkban hozzáférést adni az Ingatlanjegyzék használatához. Az üzemeltet? 2010. augusztusától is biztosít díjmentes csomagokat, így csak azon el?fizet?ink számára válik fizet?ssé a szolgáltatás, akik kimondottan igényt tartanak a hirdetéseik kiemelésére. Az üzemeltet? üzleti filozófiája, hogy a lehet? legtöbb szolgáltatást ingyenesen kell a felhasználók számára elérhet?vé tenni, ez egyformán vonatkozik a nagyfelhasználókra és a magánszemélyekre is. Magánszemélyek 2 darab hirdetést, míg ingatlanközvetít?k 100 darab hirdetést menedzselhetnek díjmentesen!

8. Mentesség

Nem vállalunk felel?sséget az oldalon talált anyagok felhasználásából ered? károkért, az üzleti sikereinek be nem teljesüléséb?l származó károkért, az oldalon található információkat kihasználó harmadik fél által okozott károkért, és semminem? az oldal felhasználásával összefüggésbe hozható kárért. Hibabejelentésre a kapcsolat oldalon megtalálható elérhet?ségeken keresztül van mód.

 Hatályos: 2008. február 28-tól

2009. augusztus 26-tól 100 darabra növeltük a díjmentesen igénybe vehet? hirdetéslimitet.